หน้าแรก I รูปแบบอาหารเสริมที่ผลิต


บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก Slim Shot ใส่ซอง Sachet หลากหลายขนาด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า
หรือ ตามความเหมาะสมของขนาดซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม