หน้าแรก I รูปแบบอาหารเสริมที่ผลิต


บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบอมใต้ลิ้น (Sublingual Formula Supplement) บรรจุลงแผงบริสเตอร์ หลากหลายขนาดให้เลือก ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนัก ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แนะนำ) เหมาะกับเจาะกลุ่ม ตลาดที่ไม่ชอบรับประทานอาหารเสริมแบบเม็ดกลืน . . .