Forex Trading

July 23, 2021

Bullish Harami: Definition in Trading and Other Patterns

Higher timeframes reveal the bullish engulfing pattern much more vividly. Traders frequently utilise 1 day or even 1-week charts to confirm this pattern and the consequent […]
August 17, 2021

Dezinflacja Co to oznacza w praktyce? eGospodarka.pl

Przedstawia się ja za pomocą stopy inflacji, którą wyraża się procentowo. Spadek ogólnego poziomu cen w kraju może uczynić jego towary i usługi relatywnie tańszymi w […]